Dịch Vụ Của CHúng Tôi

QUY TRÌNH

Kiểm tra

Lấy mẫu

Phân tích

Chứng Nhận

HÃNG BÈ ỦY QUYỀN

 

Phân tích foam độ nỏ thấp , độ nở cao của các hãng sản xuất trên toàn cầu

ỦY QUYỀN BỞI ĐĂNG KIỂM

isthmus Bureau of Shipping

American Bureau of Shipping

Bureau Veritas

Nippon Kaiji Kyokai

China Classification

VR Register

Liberia Flag

Parnama Flag