Về Chúng Tôi

KIM NAM Marine

Nơi uy tín để yên tâm hợp tác, luôn tìm giải pháp để giải quyết khó khăn, để phục vụ khách hàng, bảo vệ sự an toàn thuyền viên và tài sản chủ tàu.

Chúng tôi không chỉ phục vụ bảo dưỡng và cung cấp thiết bị an toàn hàng hải, mà còn vì đạo đức nghề, trách nhiệm xã hội, giá trị không chỉ đúng đủ, mà còn mang lại nhiều hơn khi khách hàng đầu tư.

Trên 20 năm kinh nghiệm, trải qua khó khăn thuận lợi, chúng tôi vẫn kiên trì lao động để duy trì chất lượng kỹ thuật ổn định, đáp ứng và bắt kịp nhu cầu phát triển, thỏa mãn quy định mới, và yêu cầu mở rộng của khách hàng.

Dịch Vụ

Bảo dưỡng xuồng cứu sinh

Bảo dưỡng bè cứu sinh

Thiết bị cứu hỏa bảo dưỡng

Phân tích foam

Thử tải cẩu

Liên Hệ