Dịch Vụ Của CHúng Tôi

BẢO DƯỠNG BÈ CỨU SINH  

Điều tra

Dịch Vụ

Sửa

Chứng Nhận

NHÃN HIỆU 

Youlong

Lalizas

Fujikura

SCH

CSM

Haining

GIẤY CHỨNG NHẬN 

Malaysia Marine Department

American Bureau of Shipping

Bureau Veritas

Nippon Kaiji Kyokai

Lloyd’s Register

DNV.GL

RINA

Ships Classification Malaysia