Category Archives: Dịch Vụ

BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA CÁC TRANG THIẾT BỊ CỨU SINH, CỨU HỎA, XUỒNG CỦA TÀU BIỂN, TÀU SÔNG

1. BẢO DƯỠNG BÈ CỨU SINH : Chúng tôi cung cấp dịch vụ bảo dưỡng bè cứu sinh theo quy định của nghị quyết IMO 761(18) và của  nhà sản xuất. Các lọai bè chúng tôi đã được ủy quyền của nhà sản xuất gồm: –  Shanghai Youlong (KHA; KHZ; KHD; KHZD; KHR:KHK; KHY; KHYJ; KHY(SR)…. ), […]